ondersteunt projecten die werken met de unieke kwaliteiten van mens, team en organisatie

 
close-up-focus-grow-127713.jpg
 
 

Soms handelen mensen en organisaties "van buiten naar binnen": om te voldoen aan het verwachtingspatroon van onze huidige samenleving, maken zij keuzes die voorbijgaan aan hun eigen waarden, energiebronnen, dromen of potentieel. Deze manier van handelen verhoogt het risico op uitputting van mens en maatschappij, en doodt creativiteit en innovativiteit. Pas wanneer wij ons als mens ten volle bewustzijn van onze uniciteit en van ons eigen intern kompas, kunnen wij duurzame levenskeuzes maken die bijdragen tot een betere samenleving en een mooiere wereld.

Daarom hebben wij het fonds Inside Out opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds zal voornamelijk initiatieven van algemeen belang identificeren, verbinden en ondersteunen, die gericht zijn op het ontdekken van de unieke kwaliteiten en het unieke potentieel van mens of organisatie, en die inzetten op deze uniciteit als bouwsteen tot levenslang bloeien. Het Fonds zal ook onderzoek over het thema stimuleren.